start aktualnosci o banku oferta kontakt internet banking polityka cookies netline www.grupabps.pl www.bankbps.pl www.bfg.pl www.grupaconcordia.pl www.nbp.gov.pl www.arimr.gov.pl www.moneygram.com
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
 
Dzisiaj jest: 2018-05-20
Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny

 

jesteś tutaj: Aktualności


»

czytaj_wiecej

25.05.2017

 

Zarząd  Banku  Spółdzielczego  w  Jasionce  uprzejmie informuje, że ZEBRANIE  PRZEDSTAWICIELI  BANKU, odbędzie się dnia 21.06.2017r. o godzinie 16-tej, w Nowej Wsi w  Hotelu  „FENIX”

 z następującym porządkiem obrad :    

   

1) Otwarcie, wybór Prezydium, Komisji, przyjęcie regulaminu obrad i porządku obrad.

2) Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

3) Sprawozdanie z działalności Zarządu wraz z bilansem i rachunkiem wyników  
      
za 2016 rok, wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego ZP, oraz  informacja o planie    

      przychodów i kosztów na 2017 r.
4) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r.
5) Przedstawienie opinii biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
6) Dyskusja nad sprawozdaniami Rady i Zarządu oraz opinią biegłego rewidenta.
7) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał. 
8) Podjęcie uchwał w sprawach:         
         - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
        
          - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,

         - udzielenia absolutorium Członkom  Zarządu Banku,

         - podziału nadwyżki bilansowej za 2016r.

         - określenia najwyższej sumy zobowiązań na 2017 r.

         - przyjęcia planu przychodów i kosztów na 2017 r.         
         - przyjęcia zaktualizowanego „Regulaminu działania Rady Nadzorczej BS w Jasionce”,
        
          - przyjęcia „Zasad zarządzania ładem korporacyjnym BS w Jasionce”,
        
          
- przeksięgowania funduszu rezerwowego z lat ubiegłych na fundusz zasobowy.
 
9)
Wolne wnioski i zakończenie obrad
. 
Zgodnie z § 24 Statutu Banku drugi termin Zebrania ustala się na godzinę 16 30 dnia 21.06.2017 r. Informuje się ,że w sekretariacie Banku wyłożone są: 
1)
sprawozdanie z działalności  Banku za 2016r. łącznie z rocznym sprawozdaniem
  finansowym oraz    raportem i opinią  biegłego  rewidenta,  
2)
sprawozdanie  z  wykonania  zaleceń i  uchwał  poprzedniego  ZP,
 
3)
projekty  uchwał  jakie  mają  być  podjęte  na  ZP,
 
4)
protokół z ostatniego ZP.
             

 

         

14.03.2017

 

                  Członkowie Banku Spółdzielczego w Jasionce !!!            

Zarząd Banku działając na podstawie § 37 pkt. 6 i 7 oraz § 38 Statutu Banku informuję, że połączone zebrania grup członkowskich odbędą się w Sali narad Banku Spółdzielczego w Jasionce.  
Dla członków z grupy: Łąka, Łukawiec, Terliczka, Trzebownisko i Zaczernie 
                                                                                                          
w dniu 28.03.2017r – godzina 16 00
Dla członków z grupy: Nowa Wieś, Jasionka, Tajęcina, Stobierna i Wólka Podleśna 
                                                                                                         
w dniu 29.03.2017r – godzina 16 00
  

Tematem zebrań będzie: 
1.  rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz  zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach,
2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku Spółdzielczego w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach,
3. omówienie zmian w Statucie,
4. ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku Spółdzielczego działających na terenie objętym zakresem działania Grupy Członkowskiej,
5. wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli postulatów i wniosków oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku Spółdzielczego.

 

NBP 2018-05-18
USD 3,6385 +0,28%
EUR 4,2958 +0,21%
CHF 3,6413 +0,51%
GBP 4,9117 +0,05%
Wspierane przez Money.pl


Giełda
GPW (2018-05-18 18:59)
WIG 58740.33 -1,01%
WIG20 2230.32 -1,13%
mWIG40 4535.43 -1,31%
sWIG80 13965.18 -0,14%
Wspierane przez Money.pl


Depozyty 3m
2018-05-17
WIBID 3M 1,50 +0,00%
WIBOR 3M 1,70 +0,00%
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
EURIBOR 3M -0,33 +0,00%
EURIBOR 1M -0,37 +0,00%
Wspierane przez Money.pl