Przekaz w obrocie dewizowym

Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty i przelew SEPA.

Przelew SEPA

 • waluta transakcji EUR;
 • dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
 • występuje opcja kosztowa „SHA";
 • przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
 • bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT. Przekaz w obrocie dewizowym wykonywany jest w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na rzecz i zlecenie: - klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w Banku, - klientów, którzy nie posiadają konta bankowego.

Bank realizuje przekazy w walutach:

PLN

polski złoty

USD

dolar amerykański

EUR

waluta europejska

GBP

funt brytyjski

CHF

frank szwajcarski

AUD

dolar australijski

CAD

dolar kanadyjski

DKK

korona duńska

SEK

korona szwedzka

NOK

korona norweska

CZK

korona czeska

HUF

forint węgierski

Przekazy dewizowe wysyłane

 • dane zleceniodawcy: imię i nazwisko (nazwę zleceniodawcy), adres oraz numer rachunku
 • dane odbiorcy: imię i nazwisko (nazwę odbiorcy), adres oraz numer rachunku
 • dane banku odbiorcy: nazwę, kod SWIFT i adres
 • tytuł prawny przekazu lub rozliczenia
 • adnotacje (zawierające informacje dla beneficjenta np.: nr faktury, rodzaj płatności)
 • określenie, kto pokrywa koszty (BEN lub SHA albo OUR)