Dokumenty do pobrania

Ogólne

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych

Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych

Rachunki

Regulamin rachunków ROR

Godziny graniczne realizacji przelewów

Instrukcja przenoszenia
rachunków płatniczych

Euro-Fatca

Oświadczenie - Klienci Indywidualni

Oświadczenie - Klienci Instytucjonalni

Kredyt hipoteczny "Mój dom"

- Promocja od 06.02.2019 r do 31.05.2019 r
- Jednorazowa prowizja – 1,0% od kwoty kredytu
- Oprocentowanie zmienne : WIBOR 3M + Marża Banku (uzależniona od wysokości wkładu własnego) 
Marża = 1,70 – przy wkładzie własnym minimum 40 %
Marża = 1,80 – przy wkładzie własnym poniżej 40 %
- Kwota kredytu do 80% wartości inwestycji
- Kredyt dostępny bez dodatkowych produktów, usług finansowych

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) na dzień 06.02.2019r dla reprezentatywnego przykładu wynosi: 3,70% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 180 000,00 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 3,52% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu: stopa zmienna WIBOR 3M: 1,72% i marży Banku w wysokości 1,80%. Pierwsza rata miesięczna kapitałowo-odsetkowa: 1 103,41 PLN, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu : 81 542,38 PLN , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 79 523,38 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 1,00% kwoty udzielonego kredytu tj. 1 800,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC 1): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 261 542,38 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu .

Wniosek o kredyt "Mój dom"

Kredyt w rachunku oszczędnosciowo-rozliczeniowym ROR

RRSO na dzień 05 marca 2015 r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 11,02 % dla całkowitej kwoty kredytu 3.000 zł na cel konsumpcyjny spłacanej jednorazowo po roku czasu, przy prowizji równej 45 zł. Stopa oprocentowania kredytu wynosi 8,9% w stosunku rocznym. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 3312,03 zł, w tym: całkowita kwota kredytu - 3 000 zł, odsetki – 267,03 zł, prowizja - 45 zł.

Wniosek o kredyt w ROR

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Kredyt gotówkowy

RRSO dla stałych klientów banku na dzień 5 marca 2015 r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 10,50% dla całkowitej kwoty kredytu 5.000 zł na cel konsumpcyjny spłacanego w 48 ratach kapitałowo –odsetkowych, rata kredytu (wg malejącego salda, pierwsza rata) – 141,79zł. Stopa oprocentowania kredytu wynosi 8,9% w stosunku rocznym. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 6 205,30 zł, w tym: całkowita kwota kredytu - 5 000 zł, odsetki – 912,13 zł, prowizja – 100 zł.

Wniosek o kredyt gotówkowy

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Kredyt gotówkowy mieszkaniowy

RRSO na dzień 28.03.2019r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 5,39% dla całkowitej kwoty kredytu 50 000 zł spłacanego w 120 ratach kapitałowo-odsetkowych wg malejącego salda, pierwsza rata 626,97 zł. Stopa oprocentowania kredytu wynosi 4,79 %, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym, wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu: stopa zmienna WIBOR 3M: 1,79% i marży Banku w wysokości 3 % . Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 63 084,96 zł, w tym: całkowita kwota kredytu 50 000 zł, odsetki 12 084,96 zł, prowizja 1000 zł.

Wniosek o kredyt gotówkowy mieszkaniowy

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu