Kredyt hipoteczny – Promocja!

Promocja od 06.02.2019 r do 31.05.2019 r

  • jednorazowa prowizja – 1,0% od kwoty kredytu
  • oprocentowanie zmienne : WIBOR 3M + Marża Banku (uzależniona od wysokości wkładu własnego)
    Marża = 1,70 – przy wkładzie własnym minimum 40 %
    Marża = 1,80 – przy wkładzie własnym poniżej 40 %
  • kwota kredytu do 80% wartości inwestycji
  • okres kredytowania do 25 lat
  • możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy
  • kredyt dostępny bez dodatkowych produktów, usług finansowych

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) na dzień 06.02.2019r dla reprezentatywnego przykładu wynosi: 3,70% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 180 000,00 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 3,52% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu: stopa zmienna WIBOR 3M: 1,72% i marży Banku w wysokości 1,80%. Pierwsza rata miesięczna kapitałowo-odsetkowa: 1 103,41 PLN, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu : 81 542,38 PLN , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 79 523,38 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 1,00% kwoty udzielonego kredytu tj. 1 800,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC 1): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 261 542,38 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu .

Zapraszamy do wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Jasionce!