Zebranie Grup Członkowskich

Członkowie Banku Spółdzielczego w Jasionce!!!

Zarząd Banku działając na podstawie § 37 pkt. 6 i 7 oraz § 38 Statutu Banku informuję, że połączone zebrania grup członkowskich odbędą się w Sali narad Banku Spółdzielczego w Jasionce.
Dla członków z grupy: Łąka, Łukawiec, Terliczka, Trzebownisko i Zaczernie
w dniu 17.03.2020r – godzina 16 00

Dla członków z grupy: Nowa Wieś, Jasionka, Tajęcina, Stobierna i Wólka Podleśna
 w dniu 18.03.2020r – godzina 16 00

Tematem zebrań będzie: 

  1. rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach,
  2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku Spółdzielczego w zakresie wykonywania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach,
  3. ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku Spółdzielczego działających na terenie objętym zakresem działania Grupy Członkowskiej,
  4. wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli postulatów i wniosków oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku Spółdzielczego.
Zapraszamy.