Wnioski 500+

Szanowni klienci informujemy że, w najnowszej wersji Bankowości Internetowej EBO RWD udostępniliśmy możliwość składania wniosków w programach „Rodzina 500+” oraz „Dobry Start”. Przed przystąpieniem do składania wniosków prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją oraz przygotowanie odpowiednich danych będących  niezbędnymi w poprawnym wypełnieniu wniosku.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK

1.     Wypełnienie wniosku możliwe jest tylko w systemie bankowości internetowej EBO RWD

2.     Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu do systemu EBO RWD, w menu USŁUGI -> WNIOSKI -> „ZŁÓŻ WNIOSEK”.

3.     Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu EBO RWD.  Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

4.     Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

5.     Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany.

6.     W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejinstrukcjami wypełniania wniosku na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.- Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku: 

7.     „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.

8.     „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.

9.     „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

10.  Informacje dotyczące załączników:

11.  Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.

12.  Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.

13.  Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.

14.  Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

15.  Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

16.  Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informatorem, w którym krok po kroku wyjaśnione jest jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku w Programie Rodzina 500 plus.