Profil Zaufany

Cyfrowy podpis dla administracji publicznej

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu załatwisz sprawy urzędowe online i podpiszesz dokumenty elektronicznie.

Zakładając Profil Zaufany zyskujesz elektroniczny dostęp do urzędów z poziomu własnego komputera: wnioski, opłaty, statusy spraw.

Dzięki Profilowi Zaufanemu możesz:

rozliczyć PIT

sprawdzić w ZUS-ie informacje o dochodach, wysokości składek, otrzymanych zwolnieniach lekarskich czy wyliczyć hipotetyczną emeryturę

złożyć deklarację rozliczeniową do ZUS-u oraz pobrać zaświadczenie o niezaleganiu

złożyć deklarację do karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno-prawnych

pobrać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

pobrać akt urodzenia, małżeństwa i inne dokumenty wydawane przez Urząd Stanu Cywilnego

złożyć wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (eKUZ)

zarejestrować działalność gospodarczą

zgłosić sprzedaż samochodu w wydziale komunikacji

złożyć wniosek o kartę dużej rodziny i inne świadczenia rodzinne

sprawdzić swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych lub Rejestrze PESEL

załatwić sprawy na portalu pacjent.gov.pl dzięki aplikacji Ministerstwa Zdrowia – Internetowe Konto Pacjenta

Sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu. Bezpiecznie i szybko!