Wnioski online

"Rodzina 500 Plus", "Dobry Start"

Program „Rodzina 500+” to świadczenie wychowawcze skierowane rodzin z dziećmi, zgodnie z którym z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie faktyczni i prawni dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie roku życia.

Jak złożyć wniosek?

Bank Spółdzielczy w Jasionce umożliwia złożenie Wniosku Rodzina 500+ oraz Dobry Start online w systemie bankowości internetowej EBO. 

 

Wypełnienie wniosku w bankowości elektronicznej EBO

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu do systemu EBO, w menu Usługi – Wnioski.
 • wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu EBO.  Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany.
 • w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, instrukcjami wypełniania wniosku na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
 • informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:

   „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.

  „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.

  „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia.

Wyślij wniosek jeszcze raz.

Informacje dotyczące załączników:

– maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
– maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
– maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
– nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
– formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

Rola Banku Spółdzielczego w Jasionce kończy się na etapie wysłania, dalsza obsługa wniosku jest prowadzona przez Organ właściwy.

Więcej informacji na temat Programu 500 plus