EBO Ważna Informacja

Szanowni Klienci!
W związku z wyłączeniem "starego interfejsu" EBO, dostępnym pod dotychczasowym adresem https://ebo.bsjasionka.pl a wraz z nim wyłączeniem także certyfikatu SSL zabezpieczającego szyfrowaną komunikację dla adresu ebo.bsjasionka.pl, informujemy, że właściwym adresem Bankowości Internetowej EBO dla Banku Spółdzielczego w Jasionce jest adres:

Wyjaśnienie:
Stary Interfejs Bankowości EBO był dostępny po wpisaniu do przeglądarki internetowej adresu: https://ebo.bsjasionka.pl. Jak Państwo zapewne pamiętają w sierpniu 2019 r. stary interfejs EBO został zastąpiony nowym, responsywnym interfejsem, który działa do dziś i jest dostępny pod adresem: https://eborwd.bsjasionka.pl Równocześnie uruchomiony został mechanizm automatycznie przekierowujący wszystkie wywołania adresu ebo.bsjasionka.pl na adres eborwd.bsjasionka.pl. Adresy obu interfejsów zabezpieczono osobnymi certyfikatami SSL, zabezpieczającymi szyfrowaną transmisję (symbol zamkniętej kłódki).Oba interfejsy przez pół roku działały równolegle, mimo iż dla Klientów udostępniony był tylko nowy.
W lutym 2020 roku "stara" odsłona interfejsu EBO została definitywnie wyłączona a wraz z nią jeden z certyfikatów SSL. Dlatego też Klienci, którzy wpisują stary adres bankowości EBO czyli: ebo.bsjasionka.pl otrzymują ostrzeżenie z przeglądarki, że podana witryna nie jest bezpieczna. Spowodowane jest to właśnie wyłączeniem ceryfikatu SSL dla tego adresu ebo.bsjasionka.pl. Dlatego też, aby poprawnie się zalogować, należy poprawić wpisywany adres Bankowości EBO na aktualnie obowiązujący, czyli:
https://eborwd.bsjasionka.pl
Powyższy adres jest zabezpieczony certyfikatem SSL (symbol zamkniętej kłódki), który gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa komunikacji.