fbpx

IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne służy gromadzeniu oszczędności, które pomogą po osiągnięciu wieku emerytalnego uzyskać wyższą emeryturę.

Zalety IKE:

Zabezpieczenie przyszłości

Wyższa emerytura dzięki długoterminowemu oszczędzaniu.

Opłacalność

Dzięki zwolnieniu odsetek od oszczędności z IKE z podatku dochodowego (tzw. podatku Belki) posiadacz IKE osiąga większy zysk niż z innych form oszczędzania.

Elastyczność

Nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat; częstotliwość wpłat zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego.

Dostępność

Nie ma ograniczeń dotyczących minimalnej kwoty wpłaty.

Warunki otwarcia IKE:

Warunki otwarcia IKE dla osoby małoletniej:

Wpłaty na IKE:

Oszczędzający, który dokonał wypłaty, nie może ponownie założyć IKE
w żadnej instytucji finansowej.

Wypłaty z IKE: