Informacja PSD2

Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Jasionce, działając zgodnie z wytycznymi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego o płatnosciach elektronicznych zwanej PSD2 z dniem 14 maja 2019 roku, produkcyjnie udostępnił wymagane zasoby zainteresowanym podmiotom.

Informacja dla TPP

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera dostępnym pod adresem: https://psd2-pdev.bsjasionka.pl