Komunikat w sprawie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego PBS Bank

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku (PBS Bank) uprzejmie informujemy, że sytuacja PBS Bank nie ma żadnego wpływu na sytuację Banku Spółdzielczego w Jasionce.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy nie jest zrzeszony w Grupie BPS oraz nie jest członkiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Bank Spółdzielczy w Jasionce jest bankiem zrzeszonym w Grupie Banku Polskiej Spółdzielczości. Jest również uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Oznacza to, że ma zapewnione wsparcie w zakresie płynności i wypłacalności, co gwarantuje bezpieczeństwo środków zgromadzonych w Banku.
Grupa BPS liczy obecnie 326 banków spółdzielczych. Wszystkie Banki Zrzeszenia BPS należą do Systemu Ochrony, który gwarantuje ich płynność i wypłacalność.