despotically Kredyt obrotowy dla rolników - to kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej z przeznaczeniem na:

środki ochrony roślin

materiał siewny

nawozy

pasze

pojedyncze sztuki stada podstawowego

inne cele obrotowe

je rencontre 44 rolnicy indywidualni oraz inne podmioty zajmujące się produkcją rolniczą lub hodowlą zwierząt.

Kwota kredytu uzależniona jest od:

Kredyt może być udzielony do wysokości kwoty wynikającej z przeliczenia: powierzchnia użytków rolnych x kwota kredytu przypadająca na 1 ha użytków rolnych ustalona decyzją Zarządu Banku.
Na wysokość kwoty kredytu wpływa również ocena sytuacji finansowej podmiotu ubiegającego się o kredyt.

Kredyt obrotowy dla rolników - warunki uzyskania:

Kredyt może być realizowany w formie gotówkowej lub bezgotówkowej poprzez dokonanie przelewu za faktury lub przelanie kredytu na rachunek bieżący Kredytobiorcy w Banku.

Oprocentowanie

WIBOR 1M+marża 1% do 9,9%

w skali roku - zmienne

Okres kredytowania

Bank udziela kredytów obrotowych z okresem spłaty do 3 lat.

Zabezpieczenie spłaty

W przypadku wysokich kwot kredytu, czy słabej zdolności kredytowej wymagane zabezpieczenie jest indywidualnie uzgadniane z Kredytobiorcą.

Spłata kredytu

Spłata kredytu praktycznie występuje jednorazowo lub w ratach w zależności od propozycji Kredytobiorcy. Odsetki mogą być spłacane w ratach miesięcznych lub kwartalnych.

Spłata może następować w formie: