Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

normas apa para citas de internet Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym - udzielany jest przedsiębiorcom posiadającym w Banku rachunek bieżący
i zdolność kredytową.

http://mgccmc.com/?mechvrykax=bakecaincontri-grosseto&cdf=da Bank udzielając kredytu upoważnia Kredytobiorcę do powodowania salda debetowego na jego rachunku bieżącym przyjmując jednocześnie na siebie obowiązek zapłaty dokumentów płatniczych , pomimo braku środków na tym rachunku.

http://lamaisonducoworking.fr/?obodochnayakiwka=cherche-femme-de-menage-kenitra&b78=77 Bank realizuje bieżące płatności Kredytobiorcy w granicach przyznanego limitu kredytu określonego w umowie kredytowej. Wpływ środków na rachunek bieżący obniża stan zadłużenia do wysokości górnej granicy zadłużenia ustalonego w umowie kredytowej. Kredyt udzielany jest na regulowanie bieżących zobowiązań firmy.

Oprocentowanie

Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej. Odsetki naliczane są na bieżąco od wykorzystanego
w każdym dniu limitu kredytu. Bank nie pobiera prowizji i innych opłat za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu.

6,5 %

w skali roku - zmienne

Kwota kredytu

Kwota kredytu uzależniona jest przede wszystkim od posiadania dobrej zdolności kredytowej przedsiębiorcy oraz od obrotów na rachunku bieżącym.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 1-krotnych średnich miesięcznych obrotów po stronie MA na rachunku bieżącym Kredytobiorcy w Banku z okresu ostatnich 12 m-cy.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość podwyższenia limitu kredytu na wniosek Kredytobiorcy.Klientom pozyskanym z innych banków zalicza się historię obrotów na rachunku bieżącym zanotowanych w innych bankach.

Warunki uzyskania:

Okres kredytowania

Bank udziela kredytu w rachunku bieżącym maksymalnie na okres do 1 roku.

Zabezpieczenie spłaty

Zabezpieczenia spłaty kredytu uzgadniane są indywidualnie w zależności od kwoty kredytu, oceny zdolności kredytowej, okresu spłaty, wiarygodności Kredytobiorcy.

Najczęściej stosowanymi zabezpieczeniami przy tego rodzaju kredytach są:

Spłata kredytu

Następuje w terminie określonym w umowie kredytowej.

Kredyt spłacany jest z wpływów na rachunek bieżący. Kredyt jest odnawiany po spełnieniu przez Kredytobiorcę jednocześnie następujących warunków:
- nie powodowanie salda debetowego na rachunku bieżącym powyżej ustalonego limitu w umowie kredytowej,
- posiadanie wg oceny Banku zdolności kredytowej.
Spłata odsetek w zależności od wykorzystanej kwoty kredytu następuje na koniec każdego miesiąca.