Kredytowa Linia Hipoteczna

Kredytowa Linia Hipoteczna -Kredytowa Linia Hipoteczna to długoterminowy kredyt zabezpieczony hipotecznie. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Jasionce lub innych instytucjach finansowych.

Oprocentowanie Kredytowej Lini Hipotecznej

Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej. Odsetki naliczane są na bieżąco od aktualnego stanu zadłużenia (raty odsetkowe maleją). Bank nie pobiera prowizji i innych opłat za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu.

Kwota kredytu - Kredytowa Linia Hipoteczna

Wysoka kwota kredytu: aż do 2,5 mln zł lub nawet do 65% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia.

Okres kredytowania

Kredytowa Linia Hipoteczna udzielana jest nawet na 15 lat.

Minimum formalności

Nie wymaga przedstawienia biznesplanu oraz dokumentowania wydatków.

Gwarantujemy podjęcie szybkiej decyzji kredytowej oraz możliwość negocjowania warunków.