Nowy EBO Token Pro

Szanowni Państwo udostępniamy informacje o nowym narzędziu autoryzacyjnym, które w niedługim czasie zastąpi dotychczasowy Ebo Token Online. Nowy Ebo Token Pro to zaawansowane narzędzie autoryzacyjne spełniający wymogi wchodzącej w życie Dyrektywy Unii Europejskiej o transakcjach elektronicznych zwaną PSD2. Aplikacja Ebo Token Pro jest dostępna tylko i wyłącznie na urządzenia mobilne, pracujące pod kontrolą systemu Android oraz iOS.

EBO Token PRO

EBO Token pro jest następcą EBO Token Online, w którym zastosowano mechanizmy silnego uwierzytelnienia użytkownika, wymagane przez PSD2. Wprowadzono możliwość wykorzystania biometrii tj. odcisk palca lub FaceID (tylko iOS) w celu uwierzytelnienia.
Dlaczego EBO Token PRO? Wprowadzane zmiany związane są z wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 - PSD2oraz Ustawy O Usługach Płatniczych nakładają na Banki obowiązek wprowadzenia tzw. silnego uwierzytelniania klienta od dnia 14.09.2019r.

Zmiana ta wymusza na Banku oraz naszych Klientach zmianę sposobu autoryzacji transakcji realizowanych w przypadku, gdy nasz Klient:

  • uzyskuje dostęp do rachunku on-line,
  • inicjuje transakcję elektronicznie,
  • przeprowadza czynność za pomocą kanału zdalnego.

  • Wobec powyższego w najbliższym czasie Token Mobile oraz Token Desktop zostaną wycofane z użytkowania jako nie spełniające warunków silnego uwierzytelnienia.    Zachęcamy do oglądnięcia krótkiego filmu instruktażowego prezentującego najważniejsze funkcje tego potężnego narzędzia.

    Instrukcja obsługi nowego EBO Token Pro: (wielkość: 33MB)