Kredyt Gotówkowy Mieszkaniowy

Wykończenie budynku mieszkalnego lub mieszkania, remonty, przebudowa i modernizacja, wykonanie utwardzenia placu, wykonanie ogrodzenia, fotowoltaika, zakup wyposażenia w tym m.in. dużego sprzętu AGD, mebli.

Warunki kredytu

średni WIBOR 6M+marża 3%

oprocentowanie zmienne

Kredyt do wysokości

80 % wartości kosztorysowej inwestycji,
nie mniej niż 5 000,00 zł.

2%

prowizja od kwoty kredytu

Kredytobiorca zobowiązany jest

do udokumentowania fakturami 60 % kredytu w okresie do 3 miesięcy od dnia wypłaty kredytu

kredyt może otrzymać

osoba posiadająca zdolność kredytową.

okres spłaty

do 10 lat

minimum formalności

szybka decyzja kredytowa

Informacje

Przedmiotem kredytu mogą być następujące cele:wykończenie budynku mieszkalnego lub mieszkania, remonty, przebudowa i modernizacja, wykonanie utwardzenia placu, wykonanie ogrodzenia, fotowoltaika, zakup wyposażenia w tym m.in. dużego sprzętu AGD, mebli. Formy zabezpieczenia spłaty kredytu:poręczenie wg prawa wekslowego lub cywilnego zastaw, przewłaszczenie cesja wierzytelności blokada na rachunku bankowym oraz inne formy gwarantujące spłatę kredytu. Oprocentowanie kredytu zmienne – średni WIBOR 6M+marża 3% Prowizja – 2% – od kwoty kredytu

RRSO

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,88% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 30 000,00 PLN, okres kredytowania: 96 miesięcy; oprocentowanie zmienne kredytu: 8,82% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 5,82%) i marży Banku w wysokości 3,00%, malejące miesięczne raty (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe), najwyższa (pierwsza) rata kapitałowo-odsetkowa: 537,73 PLN, łączna liczba rat: 96. Całkowity koszt kredytu 11 285,59 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 10 685,59 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 600,00 PLN. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 41 285,59 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 6M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 5 stycznia 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.