Kredyt w ROR

Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ROR przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunku ROR na finansowanie ich bieżących potrzeb.

Może być wykorzystywany wielokrotnie.

Warunki kredytu w ROR

14% w skali roku

oprocentowanie stałe

od min. 3 m-cy

posiadasz ror

2%

prowizja

osiągasz

stałe dochody

systematyczne stałe wpływy

co najmniej raz w miesiącu

przez ostatnie 3 m-ce

nie wystąpiło niedopuszczalne saldo debetowe

dowolny cel

bez dokumentowania wydatków

minimum formalności

szybka decyzja kredytowa

Kredyt w ROR - informacje

Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ROR przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunku ROR na finansowanie ich bieżących potrzeb. Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na rachunku ROR, do wysokości których Posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie.

RRSO

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 21,93%, całkowita kwota kredytu 4 000,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty 4 432,80 PLN, oprocentowanie stałe 14,00% w skali roku, całkowity koszt kredytu 432,80 PLN w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 310,80 PLN, prowizja za udzielenie limitu: 2% kwoty udzielonego limitu wynosząca: 80,00 PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku ROR w całym okresie kredytowania wynosi 42,00 PLN, zgodnie z obowiązującą taryfą Opłat i Prowizji Banku, 12 miesięcznych rat równych po 359,00 PLN. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.01.2024 roku na reprezentatywnym przykładzie. Do obliczenia powyższych parametrów przyjęto, że limit w wysokości 4 000,00 PLN został wykorzystany jednorazowo w całości, bez użycia karty płatniczej, w dniu postawienia go do dyspozycji Kredytobiorcy.