Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny na dowolny cel - do 15 lat. Kwota kredytu, do 60% wartości inwestycji.

Gwarantujemy szybką decyzję kredytową.

Warunki Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

Wibor 3m + marża 2,5%

Oprocentowanie kredytu zmienne

do 60% wartości inwestycji

Kwota kredytu

2%

Jednorazowa prowizja

do 15 lat

Okres kredytowania

brak dodatkowych kosztów

Brak innych dodatkowych kosztów, prowizji

bez dodatkowych produktów

Kredyt dostępny jest bez dodatkowych produktów, usług finansowych

minimum formalności

Szybka decyzja kredytowa

do 6 miesięcy

Możliwość karencji w spłacie

Oprocentowanie okresowo stała stopą oprocentowania

 • Stałe raty przez 60 miesięcy, po tym czasie oprocentowanie stałe można przedłużyć na kolejne 60 miesięcy lub przejść na oprocentowanie zmienne.
 • Wysokość oprocentowania - indywidualnie ustalana z bankiem.
 • Prowizja: 2%

 • Informacje

  • Okres kredytowania: do 15 lat,
  • Kwota kredytu: do 60% wartości inwestycji,
  • Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR3M + marża Banku 2,5%,
  • Możliwość sfinansowania dowolnego celu, bez wymogu udokumentowania wydatków,
  • Jednorazowa prowizja: 2%
  • Brak innych dodatkowych kosztów, prowizji
  • Możliwość karencji w spłacie do 6 miesięcy
  • Kredyt dostępny jest bez dodatkowych produktów, usług finansowych.

  Uniwersalny Kredyt Hipoteczny: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,18% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100 000,00 PLN, okres kredytowania: 179 miesięcy; wkład własny: 40% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 8,37% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,87%) i marży Banku w wysokości 2,5%, malejące miesięczne raty (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe), najwyższa (pierwsza) rata kapitałowo-odsetkowa: 1 269,88 PLN, łączna liczba rat: 179. Całkowity koszt kredytu 65 002,24 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 62 783,24 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 000,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 165 002,24 PLN

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
  Kalkulacja została dokonana na dzień 5 stycznia 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Uniwersalny Kredyt Hipoteczny: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,57% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100 000,00 PLN, okres kredytowania: 179 miesięcy; wkład własny: 40% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo-stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy 9,07% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,37% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,87%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 2,50%, malejące miesięczne raty (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe), najwyższa (pierwsza) rata kapitałowo-odsetkowa: 1 304,14 PLN, łączna liczba rat: 179. Całkowity koszt kredytu 67 017,21 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 64 798,21 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 000,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN.
  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 167 017,21 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
  Kalkulacja została dokonana na dzień 5 stycznia 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Dokumenty