Pierwsze kroki w bankowości EBO

Ważne informacje dla Klientów z Oddziału w Kamieniu

Pierwsze logowanie do bankowości EBO

1. Wpisz w przeglądarce adres bankowości

Bankowość elektroniczna EBO dostępna jest w przeglądarce internetowej pod adresem: www.eborwd.bsjasionka.pl lub kliknij w przycisk "Zaloguj" w prawym górnym rogu na naszej stronie, a następnie wybierz pierwszy kafelek Bankowość Elektroniczna EBO.

2. Pierwsze logowanie użytkownika, który dotychczas korzystał z bankowości BS Kamień

Klient CUI może zalogować się do EBO dotychczas używanym identyfikatorem (loginem) - ważne, aby wpisywać do WIELKIMI LITERAMI, czyli w postaci "KM1GVD.." Wpisz go w oknie przeglądarki, a następnie kliknij "DALEJ".

3. Hasło do pierwszego logowania

Hasło do pierwszego logowania przyjdzie SMS-em na Twój numer telefonu. Hasło składa się z 8 cyfr, które należy przepisać na ekranie logowania.

4. Ustalenie hasła stałego do bankowości internetowej EBO

Po wpisaniu i zatwierdzeniu hasła z SMS pojawi się ekran na którym Klient ustala swoje hasło. Hasło musi składać się z: od 10 do 20 znaków, cyfr, małych i dużych liter. Można także użyć znaków specjalnych.

Kolejne logowanie do bankowości EBO

1. Wpisz w przeglądarce adres bankowości

Bankowość elektroniczna EBO dostępna jest w przeglądarce internetowej pod adresem: www.eborwd.bsjasionka.pl lub kliknij w przycisk "Zaloguj" w prawym górnym rogu na naszej stronie, a następnie wybierz pierwszy kafelek Bankowość Elektroniczna EBO.

2. Zaloguj się do bankowości internetowej EBO

Na stronie logowania wpisz swój login (z CUI) oraz hasło ustalone podczas pierwszego logowania i kliknij "ZALOGUJ".

3. Drugi etap logowania

Wyświetli się ekran II etapu logowania. Kliknij "DALEJ"

4. Kod do autoryzacja

Na telefon otrzymasz SMS z kodem do autoryzacji logowania do bankowości.

4. Autoryzacja w bankowości internetowej EBO

Przepisz kod autoryzacyjny do bankowości internetowej w przeglądarce. GOTOWE!

Ważne informacje