Płatności Internetowe Kartą VISA
po Brexicie

Szanowni Państwo - Klienci Banku Spółdzielczego w Jasionce

Informujemy, że w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej nastąpiły zmiany w płatnościach kartami płatniczymi za pośrednictwem Internetu.

Może się tak zdarzyć, że płacąc kartą płatniczą w sklepie internetowym, którego firma-właściciel ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, nie zostaną Państwo poproszeni o PIN do transakcji kartą oraz nie przyjdzie na Państwa telefon sms z kodem 3D-Secure.
Wynika to z faktu, że ustawodawstwo Unii Europejskiej a w szczególności dyrektywa PSD2 nie obowiązują poza terytorium Wspólnoty, czyli w tym przypadku na terytorium Wielkiej Brytanii.
Skutkuje to właśnie wyżej opisaną sytuacją, czyli brak PIN oraz kodów 3D-secure przy płatnościach internetowych za pomocą karty płatniczej.

Informujemy, że jest to znaczące obniżenie bezpieczeństwa transakcji kartą płatniczą i wiąże się to z dość sporym ryzykiem wystąpienia w przyszłości transakcji fraudowych w przypadku przechwycenia danych karty przez nieuprawnione osoby.

Pocieszający jest fakt, że większość dotychczas istniejących sklepów internetowych, posiadała wdrożone mechanizmy bezpieczeństwa wynikające z Dyrektywy PSD2 i po Brexit-cie nie zostały one porzucone.

Niemniej jednak radzimy Państwu zachować czujność przy płatnościach internetowych kartą i pod żadnym pozorem nie zapisywać danych karty w sklepach bez odpowiednio silnych zabezpieczeń transakcji.

Dodatkowo przypominamy, że skuteczną metodą przeciwdziałaniu nieautoryzowanym transakcjom za pomocą karty w Internecie, jest utrzymywanie na Państwa karcie limitów płatności internetowych na odpowiednio niskim poziomie lub na poziomie 0PLN. Limity karty można szybko zmieniać za pośrednictwem portalu:

Odbywa się to następująco: (zakładamy, że aktualny limit dla transakcji internetowych wynosi 0PLN)

  • logujemy się do kartosfery
  • zwiększamy limit płatności internetowej do potrzebnej wartości
  • realizujemy płatność w sklepie internetowym
  • w kartosferze ponownie zmieniamy limit na 0PLN

    W tym momencie karta jest bezpieczna, gdyż jakakolwiek próba płatności kartą przez Internet skutkować będzie komunikatem o przekroczeniu dopuszczalnego limitu.