Połączenie Banków

Drodzy Klienci,

Uprzejmie informujemy, że Organy Statutowe Banku Spółdzielczego w Jasionce oraz Banku Spółdzielczego w Kamieniu zgodnie postanowiły o połączeniu obydwu Banków. Stosowne uchwały zostały podjęte przez Zebrania Przedstawicieli w/w Banków w grudniu 2021 roku i lutym 2022 roku.

Połączenie prawne Banków nastąpiło w dniu 1 kwietnia 2022 roku, z chwilą wpisu aktu połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). W wyniku połączenia Bank Spółdzielczy w Jasionce stał się następcą prawnym i wstąpił w prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Kamieniu.

Powstały w wyniku połączenia Bank będzie działał dalej pod nazwą Bank Spółdzielczy w Jasionce.

Dzięki połączeniu zwiększy się potencjał ekonomiczny Banku. Proces łączeniowy wpłynie pozytywnie na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Banku na lokalnym rynku usług finansowych, zwiększeniu uległa sieć dotychczasowych palcówek Banku o dwie nowe placówki: Oddział w Kamieniu oraz Filia w Łowisku. Pragniemy podkreślić i zapewnić, że łączenie Banków nie nakłada na Klientów Banku żadnych dodatkowych obowiązków. Dołożymy wszelkich starań, aby działania Banku związane z procesem łączeniowym były nieodczuwalne dla Państwa. Szczegółowe informacje na temat połączenia można uzyskać w Centrali Banku.

Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jasionce