Dane finansowe za rok 2022

Bilans Banku
za 2022 rok

Rachunek Zysków i Strat
za 2022 rok

Opinia
Biegłego Rewidenta za 2022 r.

Oświadczenie zarządu

Informacja o sytuacji finansowej 2022 r.

Dane finansowe za rok 2021

Bilans Banku
za 2021 rok

Rachunek Zysków i Strat
za 2021 rok

Opinia
Biegłego Rewidenta za 2021 r.

Oświadczenie zarządu

Informacja o sytuacji finansowej 2021 r.

Dane finansowe za rok 2020

Bilans Banku
za 2020 rok

Opinia
Biegłego Rewidenta za 2020 r.

Informacja
o sytuacji finansowej