Transakcje kartowe niskokwotowe w Internecie zmiany

Szanowni Klienci
Informujemy, że od dnia 1.07.2023 r. zmianie ulega polityka procesowania transakcji niskokwotowych przy transakcjach kartowych w Internecie. Wprowadzone zmiany powodują, że dla kwot poniżej 100 PLN dla pojedynczej transakcji kartowej w Internecie nie będzie wymagany kod 3Dsecure. Jednocześnie suma takich transakcji (bez kodu 3D secure) nie może przekroczyć kwoty 400 PLN lub liczby 5 transakcji następujących po sobie, tzn. każda szósta transakcja na kwotę poniżej 100 PLN będzie wymagała uwierzytelnienia kodem 3D secure. Analogicznie będzie w sytuacji, gdy suma pojedynczych transakcji niskokwotowych przekroczy kwotę 400 PLN.

Tabelka nowych zasad Wysokości limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe)

Pojedyncza transakcja internetowa

100 PLN

Suma transakcji internetowych

400 PLN

Liczba następujących po sobie transakcji internetowych

5

Jednocześnie informujemy Państwa, że trwają prace nad udostępnieniem w Kartosferze dodatkowej funkcjonalności, dzięki której posiadacz karty (Klient) będzie mógł włączyć autoryzację 3DS dla transakcji niskokwotowych. O dokładnej dacie wdrożenia nowej funkcjonalności poinformujemy w osobnym komunikacie.