Ubezpieczenia Rolne

uprawy

Uprawy

- ubezpieczysz: zboża, rzepak, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, warzywa, owoce oraz inne rośliny,
- ochrona od ryzyk: ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, gradu, deszczu nawalnego, huraganu, ognia, suszy,
- dopłata do składki z budżetu państwa do 65%,
- w gradzie i przymrozkach wiosennych odpowiedzialność nawet do 100% sumy ubezpieczenia.

budynki i oc

Budynki i OC

- Agro Dom – pełna ochrona majątku prywatnego
- wysokie zniżki dla ubezpieczających także uprawy, maszyny rolnicze
- wariant All Risks dostępny dla każdego mienia (oprócz zwierząt),
- możliwość ubezpieczenia ziemiopłodów od rozmrożenia, sprzętu od awarii,
- swoboda w kształtowaniu zakresu ubezpieczenia.

maszyny rolnicze

Maszyny rolnicze

- Uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież maszyny rolniczej
- najszerszy zakres ubezpieczenia na rynku,
- umowy krótkoterminowe, roczne i wieloletnie,
- ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All Risk),
- likwidacja szkód według wariantu serwisowego..

ubezpieczenie rolnicze konie

Konie

- bezpieczeństwo Twojej stadniny,
-zniżka 5% dla członków PZHK lub osób posiadających licencję PZJ,
- trwałość ochrony – ochrona ubezpieczeniowa już od 7 dnia życia aż do śmierci,
- niskie stawki taryfowe dla młodych koni,
- możliwość objęcia ochroną kosztów operacji konia,
- likwidacja szkód przeprowadzana w konsultacji z lekarzami weterynarii.

produkcja zwierzęca

Produkcja zwierzęca

- ubezpieczenie zapobiega utracie płynności funkcjonowania gospodarstwa w przypadku padnięcia dużej liczby zwierząt lub blokady gospodarstwa wskutek wystąpienia choroby zwalczanej z urzędu,
- ochrona od ryzyka ptasiej grypy,
- możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule dopasowane do prowadzonego kierunku produkcji (w tym ryzyka salmonelli),
- możliwość ochrony w przypadku szkód pośrednich i zabezpieczenia przed wahaniem cen rynkowych.

zwierzęta gospodarskie ubezpieczenia rolne

Zwierzeta gospodarskie

- ochrona zwierząt gospodarskich – np. drobiu, bydła, świń,
- możliwość ubezpieczenia zwierząt dodatkowo od ognia, eksplozji i porażenia prądem,
- dopłata do składki z budżetu wynosi 65%,
- atrakcyjna wysokość składki,
- wypłata odszkodowania w sytuacji uboju z konieczności – gdy był on następstwem np. powodzi,
- możliwość ubezpieczenia wszystkich gatunków zwierząt na jednej polisie .

Instalacje OZE

- ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych,
- możliwość ubezpieczenia instalacji zlokalizowanych lub umiejscowionych na gruncie,
- ochrona od wszystkich zdarzeń (poza wyłączonymi w warunkach),
- świadczenie za niższą niż zakładana produkcję energii,
- odszkodowanie za przerwę w działaniu instalacji w wyniku zdarzenia losowego,
- ubezpieczenie od kradzieży i wandalizmu w zakresie podstawowym, oraz za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta
- zakres ubezpieczenia odpowiedni, aby polisa stanowiła zabezpieczenie kredytu.

ubezpieczenia rolne

AGRO FLOTA

- ubezpieczenie skierowane do gospodarstw, które posiadają co najmniej 5 pojazdów, w tym maszyny rolnicze,
- umowa dostępna dla małych i dużych flot,
- oferta skierowana również do rolników indywidualnych,
- ustalone w umowie flotowej stawki nie zmieniają się przez cały okres jej obowiązywania – nawet mimo szkód i zmian cen rynkowych,
- możliwość wystawienia polis do wszystkich pojazdów za jednym razem ,
- możliwość ustalenia indywidualnych warunków ubezpieczenia .