Wakacje Kredytowe

Dla kogo?

Od 29 lipca 2022 r. dla umów zawartych przed dniem 1 lipca 2022 r. z ostatecznym terminem spłaty przypadającym po 31 grudnia 2022 r. będzie można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. wakacje kredytowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Od kiedy?

Spłatę kredytu hipotecznego można zawiesić:

1. od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

2. od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

3. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Wzory wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udostępnimy od 29 lipca 2022 r. na stronie internetowej, w bankowości elektronicznej oraz w Placówkach Banku.

Wnioski można składać poprzez:
  • system bankowości elektronicznej EBO
  • złożenie Wniosku w Placówce Banku
  • dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzony profilem zaufanym wszystkich Kredytobiorców
  • dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Banku - liczy się data faktycznego dostarczenia
  • Formularz wniosku dostępny jest w sekcji "do pobrania" dla kredytów hipotecznych "Mój Dom" oraz dla Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego

    Jak złożyć wniosek przez bankowość EBO - poradnik