Klienci biznesowi

Wrzutnia nocna

Wrzutnia nocna umożliwia dokonywanie wpłat gotówki po zamknięciu kas w Banku.

Driefontein Aby uzyskać możliwość korzystania z wrzutni nocnej wystarczy w Banku podpisać umowę określającą wzajemne zobowiązania stron i warunki przyjmowania wpłat z wykorzystaniem wrzutni nocnej. Po podpisaniu umowy Klientowi wydaje się klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego i portfele, do których wkładana jest gotówka wraz z dowodem wpłaty. Gotówka musi być posegregowana i uporządkowana.

http://systemelemaitre.com/?smerdit=site-de-rencontre-muslim-gratuit&7f8=0f Na podstawie dowodu wpłaty, Bank dokonuje sprawdzenia wpłaty (liczenie, sortowanie) oraz uznaje rachunek Klienta kwotą wpłaty (z uwzględnieniem ewentualnych różnic kasowych stwierdzonych we wpłatach: dodatnich, wynikających z nadmiarów, lub ujemnych, wynikających z niedoborów).