Zmiany limitów transakcji kartami płatniczymi

Szanowni Klienci!
Informujemy, że od 1 lipca 2023 zmieniają się zasady związane z płatnościami kartami płatniczymi (3D oraz transakcje niskokwotowe).

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe):

  • Pojedyncza transakcja internetowa: 100 PLN
  • Suma transakcji internetowych: 400 PLN
  • Liczba następujących po sobie transakcji internetowych: 5