O Banku Spółdzielczym w Jasionce

Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Jasionce

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce:

Agnieszka Śliz - Prezes Zarządu
Marek Prucnal- Członek Zarządu
Barbara Turzyniecka-Kontek - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza
Banku Spółdzielczego
w Jasionce

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasionce:

Stanisław Ryś - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Antoni Cisło - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Ewa Nowak - Sekretarz Rady Nadzorczej
Józef Fedan
Tadeusz Grabek
Maria Niemiec
Anna Pleśniak

Historia Banku

Bank Spółdzielczy w Jasionce (gmina Trzebownisko) jest jednym z najmłodszych Banków Spółdzielczych w Polsce. Utworzony został na bazie Oddziału BS w Rzeszowie w marcu 1985 r.Historia bankowości spółdzielczej - samopomocowej na terenie Gminy Trzebownisko zaczyna się jednak znacznie wcześniej – bo sięga roku 1874, kiedy to we wsi Zaczernie powstaje Kasa Zapomogowa „Poratunek". W latach następnych powstają: Spółka Oszczędności i Pożyczek w Łące - rok 1900 oraz Kasa Stefczyka w Stobiernej - utworzona na przełomie lat 1919/1920. Od 1952 roku w Jasionce działał Punkt Kasowy Gminnej Kasy Spółdzielczej w Rzeszowie, który obejmował swoim zasięgiem tereny Gminy Trzebownisko oraz miejscowości Staromieście i Miłocin.

Inne Informacje

Informacja o obszarze działania
i Banku Zrzeszającym

Informacja o stosowanych
Kursach Walutowych

Informacje wynikające z art. 111b Prawa Bankowego

Terminy kapitalizacji odsetek
na rachunkach bankowych

Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań

Lista zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank

Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej