O Banku Spółdzielczym w Jasionce

Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Jasionce

zambian dating website Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce:

Agnieszka Śliz - Prezes Zarządu
Marek Prucnal- Członek Zarządu
Barbara Turzyniecka-Kontek - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza
Banku Spółdzielczego
w Jasionce

http://guillemferran.com/?papik=conocer-gente-con-clase&e5a=f1 Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasionce:

Stanisław Ryś - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Antoni Cisło - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Ewa Nowak - Sekretarz Rady Nadzorczej
Józef Fedan
Tadeusz Grabek
Maria Niemiec
Anna Pleśniak

Historia Banku

Bank Spółdzielczy w Jasionce, gmina Trzebownisko jest jednym z najmłodszych Banków Spółdzielczych. Utworzony został na bazie Oddziału BS Rzeszów w marcu 1985. Po II wojnie światowej od 1952 w Jasionce działa Punkt Kasowy Gminnej Kasy Spółdzielczej w Rzeszowie który obejmował swoim zasięgiem tereny Gminy Trzebownisko oraz miejscowości Staromieście i Miłocin

Historia bankowości spółdzielczej - samopomocowej na terenie Gminy Trzebownisko sięga roku 1874 kiedy to we wsi Zaczernie powstaje Kasa Zapomogowa „Poratunek". W latach następnych powstają, Spółka Oszczędności i Pożyczek w Łące - rok 1900, i Kasa Stefczyka w Stobiernej - utworzona na przełomie roku 1919/20.

Po II wojnie światowej od 1952 w Jasionce działa Punkt Kasowy Gminnej Kasy Spółdzielczej w Rzeszowie który obejmował swoim zasięgiem tereny Gminy Trzebownisko oraz miejscowości Staromieście i Miłocin.

Inne Informacje

Informacja o obszarze działania
i Banku Zrzeszającym

Informacja o stosowanych
Kursach Walutowych

Informacje wynikające z art. 111b Prawa Bankowego

Terminy kapitalizacji odsetek
na rachunkach bankowych

Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań

Lista zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank

Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej