Dokumenty do pobrania

Ogólne

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych

Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych

Rachunki

Regulamin rachunków ROR

Godziny graniczne realizacji przelewów

Instrukcja przenoszenia
rachunków płatniczych

Euro-Fatca

Oświadczenie - Klienci Indywidualni

Oświadczenie - Klienci Instytucjonalni

Kredyt hipoteczny "Mój dom"

- Okres kredytowania: do 25 lat,
- Kwota kredytu: do 80% wartości inwestycji,
- Oprocentowanie kredytu zmienne: Wibor3m + marża 2,5%
- Jednorazowa prowizja: 1%
- brak innych dodatkowych kosztów, prowizji
- Możliwość karencji w spłacie do 24 miesięcy
- kredyt dostępny jest bez dodatkowych produktów, usług finansowych.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) na dzień 23.04.2020r dla reprezentatywnego przykładu wynosi: 4,15% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000,00 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 3,95% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu: stopa zmienna WIBOR 3M: 1,45% i marży Banku w wysokości 2,5%. Pierwsza rata miesięczna kapitałowo-odsetkowa: 1 294,67 PLN, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu : 101 304,63 PLN , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 99 085,63 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 1,00% kwoty udzielonego kredytu tj. 2 000,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 301 304,63 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu .

Wniosek o kredyt "Mój dom"

Kredyt w rachunku oszczędnosciowo-rozliczeniowym ROR

RRSO na dzień 29 maja 2020 r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 9,16 % dla całkowitej kwoty kredytu 3.000 zł spłacanej jednorazowo po roku czasu, przy prowizji równej 45 zł. Stopa oprocentowania kredytu wynosi 7,2% w stosunku rocznym. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 3260,43 zł, w tym: całkowita kwota kredytu - 3 000 zł, odsetki – 215,43 zł, prowizja - 45 zł.

Wniosek o kredyt w ROR

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Kredyt gotówkowy

RRSO na dzień 29 maja 2020 r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 9,76% dla całkowitej kwoty kredytu 10 000 zł, spłacanego w 48 ratach kapitałowo –odsetkowych, rata kredytu (wg malejącego salda, pierwsza rata) – 339,15zł. Stopa oprocentowania kredytu wynosi 7,2% w stosunku rocznym. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 11 109,68 zł, w tym: całkowita kwota kredytu - 10 000 zł, odsetki – 1109,68 zł, prowizja – 300 zł.

Wniosek o kredyt gotówkowy

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Kredyt gotówkowy mieszkaniowy

RRSO na dzień 10.06.2020r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 5,81% dla całkowitej kwoty kredytu 20 000 zł spłacanego w 60 malejących ratach kapitałowo-odsetkowych, pierwsza rata 411,74 zł. Stopa oprocentowania kredytu wynosi 4,79 %, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym, wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu: stopa zmienna WIBOR 6M: 1,79% i marży Banku w wysokości 3 % . Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 22 839,91 zł, w tym: całkowita kwota kredytu 20 000 zł, odsetki 2 439,91 zł, prowizja 400 zł.

Wniosek o kredyt gotówkowy mieszkaniowy

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu