e-Kantor
kantor walutowy

Platforma walutowa e-Kantor jest rozwiązaniem umożliwiającym Klientom Banku Spółdzielczego w Jasionce dokonywanie transakcji wymiany walut w oparciu o udostępnioną bankowość elektroniczną EBO eBANK Online oraz aplikację mobilną BS Jasionka EBO Mobile PRO.

e-Kantor platforma walutowa - zalety

Atrakcyjne kursy walut: EUR, USD, GBP

Szybko i bezpiecznie w dowolnym miejscu

Z dowolnego urządzenia

Wymiana online

Natychmiastowa realizacja transakcji

Intuicyjny serwis transakcyjny

Możliwość zlecenia transakcji z datą przyszłą, po określonym kursie

Możliwość wymiany walut w aplikacji mobilnej BS Jasionka EBO Mobile PRO

Po uruchomieniu Platformy walutowej e-Kantor system prezentuje kurs po którym może być dokonana wymiana walut. Jeśli klient posiada dostępne środki na rachunku, realizuje transakcje i zaakceptuje zaproponowany kurs następuje zawarcie transakcji – dokonywane są księgowania na rachunkach klienta.

Klient może zlecić wymianę waluty po wskazanym kursie wskazując termin ważności zlecenia. Jeśli do terminu zlecenia kurs osiągnie wskazaną lub korzystniejszą wartość system dokona wymiany (pod warunkiem że w dniu osiągnięcia kursu klient posiada środki na rachunku). Wymiana realizowana jest w godzinach dostępności usługi.

Usługa e-Kantor jest rozwiązaniem umożliwiającym Klientom Banku Spółdzielczego w Jasionce dokonywanie transakcji wymiany walut w oparciu o bankowość elektroniczną EBO eBANK Online oraz aplikację mobilną BS Jasionka EBO Mobile PRO.

Po uruchomieniu e-Kantoru prezentowany kurs, po którym może być dokonana wymiana walut (uwaga: na wysokość kursu może mieć wpływ wysokość kwoty transakcji). Jeśli Klient posiada dostępne środki na rachunku i zaakceptuje zaproponowany kurs, następuje zawarcie transakcji – dokonywane są księgowania na rachunkach Klienta.

Klient może zlecić wymianę waluty po określonym kursie, wskazując termin ważności zlecenia. Jeśli do terminu zlecenia kurs osiągnie wskazaną lub korzystniejszą wartość, wymiana zostanie dokonana (pod warunkiem, że w dniu osiągnięcia kursu Klient posiada środki na rachunku). Wymiana realizowana jest w godzinach dostępności usługi.

E-Kantor umożliwia korzystanie i wykonywanie transakcji wymiany walut przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu*.
* Transakcje wymiany walutowej realizowane są z wyłączeniem przerwy w godzinach 17:00-17:30, a w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca w godzinach 17:00 -21:00. Automatyczna realizacja zaplanowanych zleceń wykonywana jest tylko w dni robocze w godzinach od 8:30 do 15:30.

Aby móc korzystać z e-Kantoru wystarczy oprócz rachunku złotowego z dostępem do bankowości elektronicznej (ROR lub rachunek bieżący) posiadać Rachunek Walutowy.

Aby móc korzystac z Kantoru Walutowego musisz posiadać Rachunek Walutowy.