Zebranie Grup Członkowskich

Zarząd Banku działając na podstawie § 37 pkt. 6 i 7 oraz § 38 Statutu Banku informuje, że połączone zebrania grup członkowskich odbędą się w następujących terminach i miejscach:

1.   Zebranie dla członków z grupy Łąka, Łukawiec, Terliczka, Trzebownisko i Zaczernie w dniu 10.04.2024r – godzina 14 30– w Sali narad Banku Spółdzielczego w Jasionce


2.   Zebranie dla członków z grupy Nowa Wieś, Jasionka, Tajęcina, Stobierna i Wólka Podleśna w dniu 10.04.2024r – godzina 15 30– w Sali narad Banku Spółdzielczego w Jasionce


3.   Zebranie Grupy członkowskiej Kamień Krzywa Wieś, Nowy Kamień, Kamień Górka, Kamień Podlesie, Łowisko oraz Kamień Prusina – 11.04.2024r – godzina 15 30 – Dom Strażaka w Kamieniu

 Tematem zebrań będzie:

    1. rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach,
    2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku Spółdzielczego w zakresie wykonywania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach,
    3. ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku Spółdzielczego działających na terenie objętym zakresem działania Grupy Członkowskiej,
    4. wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli postulatów i wniosków oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku Spółdzielczego.

Jasionka, dnia 29.03.2024

SERDECZNIE ZAPRASZAMY